Het doel van het project ‘Op eigen benen’ was om werkgelegenheid en een duurzaam inkomen te bieden aan 450 kwetsbare jongeren, tussen de 15 en de 35 jaar, in Western Bahr El Ghazal en Warrap, twee deelstaten in het westen van Zuid-Soedan. Onder kwetsbare jongeren verstaan we, onder andere: tienermoeders, vroegtijdige schoolverlaters, vluchtelingen, werklozen en jongeren met een handicap.  

Daarnaast had het project ook als doel om verbeterde toegang te bieden tot beroepstraining voor de mensen die op het platteland wonen en voor mensen met een handicap. 

Resultaten project ‘Op eigen benen’ 

  • In totaal hebben 664 studenten onderwijs gevolgd en afgerond. Ze volgden trainingen in Agro-Business (147), Bakken (159), Business Management (130), Kleermaken (90) en ICT (138). Vanwege COVID-19 hebben de studenten hun diploma helaas ontvangen zonder ceremonie. Onder de studenten waren: 455 vrouwen, 209 mannen. Van hen waren er 107 mensen met een beperking en 75 moeders. 
  • In Wau, een stad in Zuid-Soedan, is bewustwording over inclusie en de rol van beroepsopleidingen vooral vergroot door berichten op de radio, zoals op de Voice of Hope Catholic Radio. De campagne hielp de inwoners van Wau het belang te begrijpen van beroepsopleidingen voor zowel jongeren als jonge vrouwen. Vier verschillende berichten zijn een maand lang dagelijks op de radio geweest en hebben daarmee 49.000 mensen bereikt. 
  • Twaalf docenten van de beroepsopleidingen kregen een opfriscursus over de thema’s van vrede, leven met een beperking en gender. Daarnaast zijn deze onderwerpen tijdens de trainingen aan alle studenten op de vakcentra besproken door de inclusiefunctionaris. Het doel ervan was discriminatie minimaliseren, onderwerpen bespreekbaar maken en meer begrip creëren. Zeven op de tien studenten bevestigden dat ze erna inderdaad een beter begrip hadden en dat ze mensen met een beperking in hun gemeenschap daarna anders zouden aanspreken.