Dit doen we op het gebied van oogzorg, in het bijzonder voor diegenen die het risico lopen onnodig blind te worden. We dragen bij aan het toegankelijk maken van basisvoorzieningen, zoals onderwijs, werk en medische zorg. Tot slot willen we de positie van mensen met een beperking verbeteren. Hierbij is het recht op voedselzekerheid een belangrijk thema.  

Oogzorg  

In 2022 zet SeeYou zich in voor een betere toegang tot betaalbare oogzorgdiensten in Ethiopië en Rwanda.  

In Ethiopië ligt de nadruk op preventie, screening en behandeling in overeenstemming met onze lokale partnerorganisatie Grarbet Tehadiso Mahber (GTM). We zorgen ervoor dat mensen zich meer bewust worden van oogzorg en de beschikbare diensten van GTM. Hierdoor zullen mensen in een vroeger stadium hulp zoeken en wordt verlies van gezichtsvermogen of blindheid voorkomen.  

In Rwanda zullen we de capaciteit van hoogwaardige oogzorg in de westelijke provincie van Rwanda verhogen. In samenwerking met Kabgayi Eye Unit verbetert SeeYou de beschikbaarheid van oogzorg en nazorg voor kinderen. Het programma richt zich op een effectieve samenwerking met lokale hulpverleners. Daarnaast richt het zich op capaciteitsopbouw van ziekenhuizen, vroegtijdige opsporing en doorverwijzing van kinderen en volwassenen.  

Toegankelijke voorzieningen  

In 2022 draagt SeeYou bij aan het toegankelijk maken van onderwijs, werk en medische zorg voor mensen met een handicap. Dit doen wij in de landen Ethiopië, Rwanda, Cambodja en Indonesië.  

Het werk- en inkomensprogramma ‘EmployAble’ wordt uitgevoerd in Ethiopië en Rwanda. In Ethiopië ligt de nadruk op de begeleiding van jongeren naar een beroepsopleiding. In Rwanda zet SeeYou zich in voor de verbetering van de economische positie van jonge vrouwen en meisjes.  

In meerdere landen zal in 2022 het programma ‘Every Life Matters’ zich verder ontvouwen. De toegankelijkheid tot zorg en informatie rondom seksuele reproductie en gezondheidsrechten zal worden verbeterd. Dit zal gedaan worden door de ingebruikname van beeldtoolboxen en gebarentaal. De toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking wordt verder onderzocht.  

In Rwanda en Cambodja wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe activiteiten die toegang tot onderwijs bevorderen. Kinderen met een visuele beperking vallen nog vaak buiten de boot als het gaat om gelijke kansen in educatie.  

Pleiten en lobbyen  

In het jaar 2022 versterkt SeeYou de samenwerking met nationale organisaties van mensen met een handicap. Dit zal worden gedaan in Zuid-Soedan, Uganda en Soedan. Door het ‘We are Able! Consortium’ zullen we partners ondersteunen om hun pleitbezorgersrol op te pakken voor toegang tot voedselsystemen en een inclusief bestuur.  

Daarnaast investeert SeeYou in belangenbehartiging voor inclusieve ontwikkelingssamenwerking en oogzorg in Nederland. Dit gebeurt door lidmaatschap en samenwerking met diverse belangenorganisaties, zoals Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD).