Hoe lukt het om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren voor mensen met een beperking? Deze vier lessen leerden we uit het Every Life Matters-project.

1. Inclusie bevorderen gaat niet automatisch

Het initiatief ‘Missing Billion’ wil de gezondheid van 1,3 biljoen mensen met een beperking wereldwijd te verbeteren. Ondanks de omvang van deze groep, krijgen mensen met een beperking vaak te maken met sociale uitsluiting, discriminatie en slechte toegang tot gezondheidszorg. Terwijl toegang tot goede zorg een fundamenteel mensenrecht is. Verandering ligt niet alleen bij mensen met een beperking zelf of bij organisaties die zich richten op deze doelgroep. Het overbruggen van de kloof voor de ‘missing billion’ is een collectieve verantwoordelijkheid, waarbij iedere schakel in het gezondheidszorgsysteem een bijdrage aan moet leveren. Er is een weloverwogen plan voor nodig om verschil te maken en iedereen moet bereid zijn om mee te werken. Inclusie bevorderen gaat niet automatisch.

2. De juiste partners kiezen is belangrijk

Om verandering écht mogelijk te maken, is het cruciaal om ervaringen te delen met andere organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking. Verschillende perspectieven bieden waardevolle inzichten, omdat er zoveel mensen zijn met ieder hun eigen ervaringen op het gebied van uitsluiting. Door samen te werken en naar elkaar te luisteren, ontstaat er een duurzame aanpak. Lokale organisaties die zich bezighouden met inclusie blijven bovendien een belangrijke rol hebben, ook nadat het project is afgerond. Een sleutelfactor voor succes is voldoende tijd nemen om vertrouwensrelaties op te bouwen met deze zorgvuldig geselecteerde lokale partners.

3. Inclusie bevorderen is een blijvend leerproces

Als er een sterk plan ligt om inclusie te bevorderen, is het van cruciaal belang om eventuele misvattingen rondom handicaps uit de weg te ruimen. Inclusie gaat niet over politiek correct zijn of het maken van oppervlakkige gebaren. Inclusie van mensen met een beperking gaat verder dan alleen representatie. Soms brengt het complexe problemen met zich mee. Het is niet de bedoeling dat mensen met een beperking slechts toegang hebben tot bestaande ruimtes, maar het moet een doel zijn om verbeterde ruimtes te creëren die voor iedereen handig in gebruik en gastvrij zijn. Daarnaast moet het gesprek over inclusie door blijven gaan. Dit voorkomt ernstige misverstanden en zorgt ervoor dat het gezondheidssysteem op koers blijft. Het is dus belangrijk dat we blijven leren door training, workshops, actiegerichte leertrajecten en het uitwisselen van ervaringen.

4. We moeten praktisch blijven handelen

Als het gaat over het betrekken van mensen met een beperking, is het werken aan praktische oplossingen de sleutel tot succes. We raken al snel verzand in complexe theorieën en technische termen, maar het ultieme doel is ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de gezondheidszorg die hij of zij nodig heeft. Dus hoewel het belangrijk is om de omvang van het probleem te begrijpen, is het nog belangrijker om actie te ondernemen en uitvoerbare stappen te testen die een kickstart zullen geven aan het bevorderen van de inclusiviteit in gezondheidsprojecten.