Cambodja, één van de armste landen in Azië. Van de ruim 16 miljoen inwoners, leeft 16,5% onder de armoedegrens. Het merendeel van de bevolking moet rondkomen van minder dan 3 dollar per dag. Deze armoede heeft ook gevolgen voor mensen met een beperking. In dit land hebben we daarom een aantal projecten lopen. Dit zijn Leiderschapstraining, Verkeersveiligheid en Werk en Inkomen. In dit nieuwsbericht wordt er aandacht besteedt aan deze projecten.

Leiderschapstraining voor vrouwen met een handicap

In Cambodja krijgen vrouwen met een handicap vaak te maken met geweld, uitbuiting en uitsluiting. Door discriminatie en vooroordelen krijgen zij geen eerlijke kans om deel te nemen aan de maatschappij en zichzelf te ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan: vrouwen zijn verantwoordelijk voor het huishouden en zorgen voor de kinderen. Wanneer zij dit niet kunnen door hun handicap, dan worden ze gezien als een last voor de familie.

  • Meer over de doelen van dit project kun je hier vinden.

Verkeersveiligheid voor mensen met een handicap

Momenteel richt de verkeersveiligheid in Cambodja zich op het voorkomen van ongelukken. Niet op de inclusie van mensen met een handicap in het verkeer. Mensen met een handicap worden weinig tot niet betrokken bij het ontwerpen van wegen en programma’s voor verkeersveiligheid. Omdat zij behoren tot de armste groepen in de samenleving, is het juist belangrijk dat zij gebruik kunnen maken van goede en veilige wegen.

Het project wil de inclusie van mensen met een handicap in verkeersveiligheidscampagnes en planningsprocessen versterken en verbeteren. Onze lokale partner is het Cambodjaanse Rode Kruis.

  • Meer weten over de doelen van dit project? Dit kun je vinden via deze link.

Begeleiden van jongeren met een handicap naar werk en inkomen

Vaak hebben personen in de omgeving van jongeren met een handicap weinig vertrouwen in hun capaciteiten. Dit resulteert vaak ook in weinig zelfvertrouwen. De werkloosheid onder jongeren met een visuele of andere beperking is dan ook zeer hoog, soms wel 80%.

SeeYou wil dit veranderen. We investeren in het zelfvertrouwen en talentontwikkeling van jongeren met een beperking, zodat ze zichzelf kunnen ontplooien. We gaan met ouders en trainingsinstellingen in gesprek over hoe (vak)training inclusief kan worden. Samen met werkgevers gaan we na hoe barrières voor jongeren met een handicap kunnen worden weggenomen. We versterken de ondernemersvaardigheden van ondernemende jongeren. Samen kunnen we ervoor zorgen dat jongeren met een handicap een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt en kunnen voorzien in hun eigen inkomen!

Dicky met meisjes voor het leiderschapsprogramma.